Category: จัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563