Category: จัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกททรงกลม ขนาด 200 ลิตร ในโครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อเพิ่มจำนวนถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563