Month: กุมภาพันธ์ 2021

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง เดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลองชลประทานสามซ้าย ณ บริเวณตลาดสดหน้าวัดดงยาง ถึงตลาดนัดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน