ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 2/11/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 80-9974 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน