ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 80-9974 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563