Author: admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคณะนางรำ สำหรับกิจกรรมการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน ในโครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ร.ศ.๑๓๐ จังหวัดสิงห์บุรี 26/12/2562