การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110

โทร. 036 -811567 ,036-811542

ต่อเบอร์ภายใน

11 ประชาสัมพันธ์/สำนักปลัด

12 กองคลัง

13 กองช่าง

14กองการศึกษา/รองปลัด

15งานพัฒนาชุมชน/งานป้องกัน

16ผู้อำนวยการกองคลัง

17 นายก/ปลัดอบต.

18 แฟกซ์

e-mail : thong-en0605@outlook.co.th , service@thong-en.go.th

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน – อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (thong-en.go.th)

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน