ติดต่อสอบถาม

เลขที่ ๓ หมู่ ๑๓ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐

www.thong-en.go.th E-Mail : admin@thong-en.go.th

โทรศัพท์ สำนักงาน 036 811 567

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 036 811 588