ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่ม แก้ว อาหารว่าง ผู้รับและรอส่งเสด็จฯ ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุ พุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดและชนิดแก้ว ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2562