Category: จัดซื้อจัดจ้างส่วนการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุนภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่องกะเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/05/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคณะนางรำ สำหรับกิจกรรมการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน ในโครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ร.ศ.๑๓๐ จังหวัดสิงห์บุรี 26/12/2562

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน