หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างส่วนการศึกษา
 
 
  วันที่ เนื้อหา
     
     
05/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุนภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่องกะเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาวแง้ว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
28/02/2563 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
19/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ในโครงการจัดทำสื่อเพลงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลทองเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการจัดทำแสงสว่างในการออกกำลังกายให้แก่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
26/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคณะนางรำ สำหรับกิจกรรมการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน ในโครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ร.ศ.๑๓๐ จังหวัดสิงห์บุรี
29/11/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
14/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เข้าโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกล่อง บริการหน่วยงาน รอรับ - ส่งเสด็จฯ ๒ มื้อ จำนวน ๔ , ๑๑๕ กล่อง ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดและชนิดแก้ว ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่ม แก้ว อาหารว่าง ผู้รับและรอส่งเสด็จฯ ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุ พุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุ พุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สีน้ำอะคลิลิค ผ้ายืด และอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหรือเช่าติดตั้งเต็นท์ และจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อ และดำเนินการจัดระเบียบสุนัข แมว ในโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม