<<<@@@ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน..อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-811588 โทรสาร : 036-811588.....@@@>>>

     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้างการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 

นับสถิติการเยี่ยมชม

url and counting visits

 
 


โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีตพร้อม
ถมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 11
บ้านตาลเดี่ยว
โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความ
สะอาดคลองชลประ ทาน
บริเวณ หมู่ 2,3,4,14 บ้านกลา
งและไผ่ดำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 15 บ้านเชียงราก
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านหนองหลุม
หมู่ที่ 9
โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกทั่วตำบล
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านไผ่ดำ
 
 
 
 
 คลิกดูเพิ่มเติม
ประชาชนแห่ร่วมทีม
"ไทยนิยม"กว่า8แสนราย
ท้องถิ่นเล็งนำแนวคิด
"โคก หนอง นา โมเดล" พัฒนาพื้นที่

คนไทยเฮ! ครม.ไฟเขียว
ลากยาววันหยุด 'สงกรานต์' 5 วัน

‘อธิบดีสถ.’สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกอปท. ช่วงภัยแล้ง
"สรรพากร" แนะผู้มีเงินได้เร่งยื่นภาษี
ไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายปลายเดือน มี.ค.นี้
ป.ป.ท.ปูดมีอีก 9 จังหวัด
เข้าข่ายโกงเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง
รับไม่มีอำนาจสอบผู้บริหาร พม.ระดับสูง
เลือกตั้งท้องถิ่น กลางปี61
เช็กกระแสครั้งสุดท้ายี
เจาะโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
บัตรคนจน เฟส 2 ทำยังไงถึงได้เงินช่วยเหลือเพิ่ม ?
ลายแทงช่วยคนจนเฟส2
โครงการสร้างงานผู้มีรายได้น้อย
หนองระหาน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
เมืองโบราณบ้านคูเมือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ)
ภาพฝาผนังวัดม่วงอินทร์บุรี
ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
 


ค้นหา :
โดยใช้ :
 
นายพรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดอบต.ทองเอน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
ราคาน้ำมัน PTT
 
ปฏิทิน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th