แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง
อีเมล์ผู้ส่ง
หัวข้อร้องเรียน
ข้อความ


 

 

 

 

 

  
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     รายงานการประชุม
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     โครงสร้งการบริหาร
     บทบาทและหน้าที่
     คู่มือประชาชน
    
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนการศึกษา
    
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนา 3 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th