ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน


   

ลำดับ


เรื่อง

ปีงประมาณ
17
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2560
2561
16
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.2560
2560
15
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.2560
2560
14
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2560
2560
13
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2560
2560
12
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.2560
2560
11
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.2560
2560
10
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.2560
2560
9
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.2560
2560
8
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2560
2560
7
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2559
2560
6
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2559
2560
5
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2559
2560
4
  ประกาศเสริมสร้างแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม / ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2558
2559
3
  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกัน /ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2558
2559
2
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส /ประกาศ ณ 30 มกราคม 2560
2560
1
  ประกาศใช้แผนดำเนินการ /ประกาศ ณ 19 ธันวาคม 2559
2559 
 
     Home
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ตราสัญลักษณ์
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้งการบริหาร
     อำนาจหน้าที่ของอบต.
     คู่มือประชาชน
     แผนที่ อบต.ทองเอน
  
     ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
     รายงานสถานะทางการเงิน
     ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     กระดานข่าว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-811588 โทราร : 036-811588

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@thong-en.go.th